Fiske

Norge har en veldig lang kystlinje med svært gode muligheter for fiske. Langs kysten kan man både fiske fra båt og fra land, og fiskebestanden er god, selv om den kan variere litt med årstidene. Også i mange av fjordene er det gode fiskemuligheter.

I tillegg til den flotte kystlinjen, har Norge også mange elver, vann og innsjøer. Fiskebestanden er god både i lavlandet og i fjellet, og man får mange fine naturopplevelser på kjøpet. Selv i relativt små vassdrag og innsjøer kan det være rikelig med fisk, spesielt dersom området ligger langt fra folk og veier. Man kan drive med fiske store deler av året, for om vinteren er det mulig å drive med isfiske. Da må man selvsagt være sikker på at isen er trygg, og man må ha med ispigger, i tilfelle uhellet skulle være ute. Det er lurt å være flere sammen, slik at man passer på hverandre.