May 12 2015

Jakt

Mange liker å høste av naturens overflod, enten ved å fiske, sanke bær og sopp, eller ved å jakte. Det er gode jaktmuligheter over hele Norge. Artene man kan jakte på, avhenger av sted og årstid. Alle de jaktbare artene har egne jaktsesonger. Storviltjakt er selve drømmen for mange, men småviltjakt og fuglejakt kan være like utfordrende. Noen arter har blitt for høyt beskattet i senere år, slik at det har blitt innført restriksjoner. Andre arter har økt i antall, og byr på nye jaktmuligheter. Et eksempel på det, er kortnebbgåsa. Jakt på kortnebbgås er krevende, og har for mange blitt en erstatning for rypejakt. Rypebestanden er lav, mens gåsebestanden er stor og økende.

Mange muligheter for jegere

Jakt kan gjøres alene, sammen med hund eller sammen med et jaktlag. Storviltjakt foregår oftest sammen med jaktlag, mens småviltjakt og fuglejakt er noe man kan gjøre alene, eventuelt med en hund. For å jakte må man ha lisens og jaktkort. Man trenger grunneiers tillatelse til å jakte. Bestanden av både storvilt og småvilt varierer fra sted til sted. Noen arter har store lokale bestander, mens arten nesten ikke finnes andre steder i landet. Hvor man finner de beste jaktmulighetene, avhenger derfor av hvilken art man vil jakte på.